Kushtet e shërbimit

Kushtet e shërbimit

PAGESA

Ju mund të paguani për porosinë tuaj në faqen e internetit duke përdorur një kartë bankare. Pagesa bëhet përmes Srtipe.com duke përdorur kartat bankare të sistemeve të mëposhtme të pagesave:

  • VISA Ndërkombëtare VISA
  • Mastercard në të gjithë botën Mastercard

Për të paguar (futni të dhënat e kartës suaj), do të ridrejtoheni në portën e pagesës Srtipe.com... Lidhja me portën e pagesës dhe transferimi i informacionit kryhet në një mënyrë të sigurt duke përdorur protokollin e kriptimit SSL. Nëse banka juaj mbështet teknologjinë e pagesave të sigurta në internet të Verifikuara Nga Visa ose MasterCard SecureCode, mund t'ju duhet gjithashtu të futni një fjalëkalim të veçantë për të bërë një pagesë. Kjo faqe mbështet kriptimin 256-bit. Konfidencialiteti i informacionit personal të raportuar është i siguruar Srtipe.com... Informacioni i futur nuk do t'u jepet palëve të treta, përveç rasteve të parashikuara nga legjislacioni i BE -së. Pagesat me kartë bankare kryhen në përputhje të rreptë me kërkesat e Visa Int. dhe MasterCard Europe Sprl.